Anlamlı cümleler


Dil ifadeleri: aforizmalar, alıntılar

Dil hakkında veya insanın kelimelerle ifade edilen ve düzenlenmiş sesler aracılığıyla iletişim kurma yeteneği hakkında alıntılar, aforizmalar ve ifadeler, görüntüleri tanımlamak ve zaman ve mekanda...


Top